Име, Фамилия:
E-mail:
Точен адрес:
Телефон за контакти:
Вид на сградата:
Тип строителство:
Има ли подземни гаражи?
Има ли асансьор?
Брой етажи:
Брой апартаменти на един етаж:
Брой на собствениците, отказващи
да плащат сметки за общите части:
Има ли офиси на фирми във сградата?
Допълнително описание
/свободен текст/
Бихме желали допълнително и оферта за:

Според Вас, кои са предстоящите
инициативи и ремонтни дейности,
които могат да бъдат планирани
в близките няколко месеца?

Според Вас, кои са неотложните
ремонтни дейности, които
е необходимо да бъдат
предприети веднага?

От къде научихте за нас?